Finansal DökümanlarYıllık Mali Bilanço Gelir Tablosu
« Geri Dön

                

Mersis No:  05630-0221-1800019
Ticaret Sicil No: 231873/179439
Vergi Dairesi:  Büyük Mükellefler
Vergi No:  5630022118 
Sermaye:  422.249.861TL

KİPTAŞ AŞ - 2015
2015 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2014)CARİ DÖNEM (31/12/2015)
AKTİF VARLIKLAR     1.480.189.408,56     1.548.591.788,68
I- DÖNEN VARLIKLAR     1.385.926.904,61     1.463.795.573,18
A- Hazır Değerler   223.378.494,89     153.500.445,70  
1- Kasa  35.848,55     9.774,50    
3- Bankalar 223.323.925,14     153.460.071,20    
5- Diğer hazır değerler 18.721,20     30.600,00    
C- Ticari Alacaklar   93.888.637,04     61.038.737,23  
1- Alıcılar 45.312.975,45     48.277.443,55    
2- Alacak Senetleri 48.250.800,31     12.432.214,24    
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 12.554,54     16.772,70    
6- Şüpheli Ticari Alacaklar 312.626,74     312.626,74    
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (320,00)     (320,00)    
D- Diğer Alacaklar   23.811.030,77     45.220.303,27  
2 İştiraklerden Alacaklar 941.567,05     12.469.833,91    
4-Personelden Alacaklar  39.516,65     23.680,47    
5-Diğer Çeşitli Alacaklar  22.829.947,07     32.726.788,89    
E-Stoklar   1.044.822.915,30     1.197.652.254,75  
1- İlk Madde ve Malzeme 465.706.114,15     524.885.135,87    
2-Yan mamüller 5.080.040,52     114.549.598,84    
3-Mamüller 4.424.833,57     2.480.612,47    
4-Ticari Mallar 521.034.307,20     514.476.887,10    
5- Diğer Stoklar 7.092.440,25     7.087.456,32    
7- Verilen Sipariş Avansları 41.485.179,61     34.172.564,15    
H- Diğer Dönen Varlıklar   25.826,61     6.383.832,23  
1- Devreden KDV       6.363.051,39    
5- İş Avansları 5.549,24     20.780,84    
6- Personel Avansları 20.277,37          
II-DURAN VARLIKLAR     94.262.503,95     84.796.215,50
A-Ticari Alacaklar   10.804.606,03     242.805,97  
2-Alacak Senetleri 10.694.334,62     140.576,00    
4-Verilen Depozito ve Teminatlar 110.271,41     102.229,97    
C-Mali Duran Varlıklar   34.690.550,72     36.369.063,47  
1-Bağlı Menkul Kıymetler 11.903.990,10     13.582.502,85    
3-İştirakler 20.098.560,62     20.098.560,62    
6-Bağlı Ortaklıklar 2.688.000,00     2.688.000,00    
D-Maddi Duran Varlıklar   38.207.713,06     37.601.776,49  
1-Arazi ve Arsalar 730.046,42     739.046,42    
3-Binalar 44.185.646,46     43.650.951,07    
4-Tesis,Makina ve Cihazlar 44.539,48     44.539,48    
5-Taşıtlar 1.175.958,74     2.315.937,34    
6-Demirbaşlar 4.190.216,04     4.529.554,73    
8-Birikmiş Amortismanlar(-) (12.118.694,08)     (13.678.252,55)    
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar   10.447.848,54     10.216.203,14  
1-Haklar 31.507,54     31.857,54    
5-Özel Maliyetler 12.965.303,15     12.965.303,15    
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 862.912,51     1.287.905,17    
7-Birikmiş Amortismanlar (-) (3.411.874,66)     (4.068.862,72)    
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   111.785,60     366.366,43  
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 111.785,60     366.366,43    
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI     1.480.189.408,56     1.548.591.788,68
 

KİPTAŞ AŞ -2015
2015 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU(TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2014)CARİ DÖNEM (31/12/2015)
PASİF (KAYNAKLAR)     1.480.189.408,56     1.548.591.788,68
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     127.999.925,05     254.291.541,96
A-Mali Borçlar   45.751.704,95        
1-Banka Kredileri 45.749.149,47          
7-Diğer Mali Borçlar 2.555,48          
B-Ticari Borçlar   52.412.754,70     20.990.769,35  
1-Satıcılar 7.132.712,08     7.114.956,23    
2-Borç Senetleri 42.848.229,82     12.712.850,53    
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 1.466.370,83     294.335,72    
5-Diğer Ticari Borçlar 965.441,97     868.626,87    
C-Diğer Borçlar   8.938.044,83     73.666.163,15  
1-Ortaklara Borçlar 60.566,90     65.345.810,73    
4-Personele Borçlar 6.624.252,10     7.814.814,60    
5-Diğer Çeşitli Borçlar 2.253.225,83     505.537,82    
D-Alınan Avanslar   9.532.798,02     106.718.247,68  
1-Alınan Sipariş Avansları 2.031.057,61     98.819.791,45    
3-Alınan Diğer Avanslar 7.501.740,41     7.898.456,23    
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   10.079.723,96     20.899.317,21  
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.676.570,65     14.844.049,22    
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.342.358,94     4.767.874,19    
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.060.794,37     1.287.393,80    
G-Borç ve Gider Karşılıkları   1.065.454,15     32.017.044,57  
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 13.974.908,55     41.374.349,92    
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (2.909.454,40)     (9.357.305,35)    
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   219.444,44        
2-Gider Tahakkukları 219.444,44          
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     810.839.680,86     651.899.160,71
B-Ticari Borçlar   205.768,98     358.843,96  
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 205.768,98     358.843,96    
D-Alınan Avanslar   810.630.674,02     651.540.316,75  
1-Alınan Sipariş Avansları 810.630.674,02     651.540.316,75    
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   3.237,86        
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3.237,86          
III-ÖZ KAYNAKLAR     541.349.802,65     642.401.086,01
A-Ödenmiş Sermaye   422.249.861,00     422.249.861,00  
1- Sermaye 422.249.861,00     422.249.861,00    
C-Kar Yedekleri   35.041.770,62     42.330.596,66  
1-Yasal Yedekler 35.041.770,62     42.330.596,66    
D-Geçmiş Yıllar Karları   61.963.543,45        
1-Geçmiş Yıllar Karları 61.963.543,45          
F-Dönem Net Karı ( Zararı)   22.094.627,58     177.820.628,35  
1-Dönem Net Karı 22.094.627,58     177.820.628,35    
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI     1.480.189.408,56     1.548.591.788,68

 

KİPTAŞ AŞ -
2015 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

 ÖNCEKİ DÖNEM 1/1/2014-31/12/2014CARİ DÖNEM 1/1/2015- 31/12/2015
A-BRÜT SATIŞLAR 318.723.294,95 664.332.609,76
1-Yurt İçi Satışlar 318.723.294,95 664.332.609,76
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 247.257,61 -113.059,16
1-Satıştan İadeler (-) 247.257,61 113.059,16
C-NET SATIŞLAR 318.476.037,34 664.219.550,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (246.897.834,15) -445.600.577,64
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 342.104,30 4.219.394,36
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 77.043.940,01 236.936.541,02
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 169.511.789,84 204.444.642,26
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 71.578.203,19 218.618.972,96
E-FAALİYET GİDERLERİ (49.344.642,35) -52.898.564,40
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 538.495,39 616.170,51
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5.686.316,72 5.687.608,43
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 43.119.830,24 46.594.785,46
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 22.233.560,84 165.720.408,56
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 23.526.411,45 45.702.787,97
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 6.334.065,75 12.469.833,91
3-Faiz Gelirleri 4.399.361,48 18.695.646,13
6-Kambiyo Karları 9.642,45 25.590,34
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 12.783.341,77 14.511.717,59
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (2.260.493,55) -327.163,29
4-Kambiyo Zararları (-) 7.661,74 6.871,61
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.252.831,81 320.291,68
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (24.507.841,80) -524.805,13
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.170.297,13 197.616,47
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 20.337.544,67 327.188,66
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 18.991.636,94 210.571.228,11
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 7.208.279,58 8.624.699,16
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.208.279,58 8.624.699,16
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (130.380,39) -949,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 130.380,39 949,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 26.069.536,13 219.194.978,27
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ (-) 3.974.908,55 -41.374.349,92
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 22.094.627,58 177.820.628,35

     

« Geri Dön