Bilgi Talebi
Gizlilik Koşulları ve KVKK Politikası
Aydınlatma Metni Bilgi Talebi Çerez Politikası

KİPTAŞ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEBİ

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvuru Sahibi"), KVK Kanunu'nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi isteme ve gerek görmesi durumunda bilgilerinin silinmesini, işlenmesinin durdurulmasını talep etme hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak yapılacak başvurular, ekteki "Bilgi Talep Formu" çıktısı alınarak;

Şahsen Başvuru: Kiptaş - Seyitnizam Mahallesi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi No: 17/1 Zeytinburnu - İstanbul adresi, Bütçe, Finans ve Bilgi İşlem Müdürlüğü

Posta ile Tebligat (Noter Onaylı): Kiptaş - Seyitnizam Mahallesi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi No: 17/1 Zeytinburnu - İstanbul adresi, Zarf üzerine: "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Faks: 0212 510 58 88 numaralı faks. Belge üzerine: "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

E-Mail: kisiselveri@kiptas.com.tr e-posta adresi aracılığıyla; tarafımıza iletilebilecektir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVK Kanunu'nun 13. maddesinin (2) fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ile ilgili KVK Kanunu'nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KİPTAŞ KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talep Formu