Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

KİPTAŞ, kendisine ana hedef olarak; kuruluş amacına uygun her gelir grubuna hitap eden, çağdaş, yaşanabilir ve çevre ile dost nitelikli yaşam alanları üreterek, geleceğin kentlerinin şekillenmesinde sorumluluk üstlenmeyi misyon edinmiştir.

Bu ilkesini yerine getirirken; kaynakların etkin ve verimli kullanılması için modeller geliştirmekte, odağına insanı alan, sağlıklı, sağlam ve iyi mimarlık örneği projelerle daha iyi bir kentsel gelecek için çalışmaktadır.

KİPTAŞ bu amaçlarına uygun olarak kurduğu ve yönettiği ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ doğrultusunda; İyi tasarlanmış, kaliteli ve güvenilir malzeme ile inşa edilen konutları fiziksel çevre ile bütünleştirmek, herkes için erişilebilir kamusal alanlar yaratarak koşulsuz müşteri memnuniyetini yakalamak,

Uygulanabilir yasal ve diğer şartlara azami uymak,

Tüm çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarından korumak adına gerekli önleyici tedbirleri almak ve acil durumlara hazır olmak,

Riskleri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği açısından etkin olarak yönetmek,

Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri uygulaması mantığıyla tüm süreçlerindeki yaşam döngüsünde çevresel boyutlarını ve atık oluşumunun azaltılmasını ve geri dönüşümünü iyi yönetmek,

Kuruluşunun yetkinliğini stratejik hedeflerine uygun olarak çalışanların ve paydaşların yetkinliğini arttırarak sağlamak,

Suretiyle hizmet etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası için tıklayınız.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası için tıklayınız.

ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası için tıklayınız.