Kariyer
İnsan Kaynakları
Kariyer İşe Alım Staj

Şirketimiz çalışanları; 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu hükümlerine tabidir.

KİPTAŞ, çalışanlarının üstün performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenlemektedir. 

KİPTAŞ, bu faaliyetleri düzenlerken kurum faaliyetlerinin gerçekleşmesinde insan kaynağının rolünü önemsemektedir.

KİPTAŞ'ta eğitimler temel, mesleki ve yönetim becerileri olmak üzere üç kategoride planlanır. Bu eğitimlerle çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanır.