Tapu İşlemi
1. Tapu başvurusu için neler gerekli?
Tapu başvurusu için gerekli belgeler, web sayfamızın müşteri hizmetleri ana başlığının tapu başvurusu işlemleri bölümünde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Tapu harç ve masrafları için 0 212 414 98 98 no’lu telefondan 9824, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941 ve 9942 dahili numaralardan bilgi alabilirsiniz.
2. Tapu başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?
Tapu başvurusu için gerekli evrakların teslimi ve harç bedellerinin şirketimize ödenmesine müteakip en geç 1 (bir) ay içinde tapu başvurunuz sonuçlandırılmaktadır.
3. Neden vekâlet istiyoruz / Neden bizzat gelemiyorsunuz?
Tapu Müdürlüklerinde, her müşterimiz için ayrı ayrı değil toplu işlem yapıldığından, KİPTAŞ’ın satıcı sıfatıyla çalışanını imza için görevlendirdiği ve aynı anda müşterilerle KİPTAŞ yetkililerinin tapu müdürlüklerinde randevulaşamaması sebebiyle imza işlemleri aksadığından vekalet ile işlem yapılmaktadır.
4. Emlak vergisi ödemeleri neye göre alınmaktadır?
Dairenizin tarafınıza tesliminden itibaren ilçe belediyesine verilen emlak beyannamesine göre emlak vergisi tahakkuk edilmektedir. Bu durum gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde açık ve net olarak ifade edilmiştir.
5. Emlak vergisinden muafım, neden emlak vergisi ödemek zorundayım? (Emekli, ev Hanımları, dul ve yetimler için)
Satış vaadi sözleşmesi gereği müşterilerimizin sahibi oldukları taşınmazların asıl mülkiyet sahibi KİPTAŞ olup, emlak vergileri KİPTAŞ tarafından ödenmektedir, ancak müşterilerimizin tapularının adlarına tescilinden sonra durumlarını gösterir belgelerle ilgili belediyelere beyanda bulunmalarından sonra emlak vergisinden muaf durumuna geçeceklerdir.
6. Tapu başvurularında neden dask (Doğal Afet Sigortası) istenmektedir?
Afet Sigortaları Kanununun;

1) 23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeni ile devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

2) 1. fıkrada belirtilen binalar ve bağımsız bölümler için malikler veya intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir.

7. Tapu harçları neye göre alınmaktadır?
Tapu Harçları 492 sayılı harçlar kanununun 20/A maddesi gereğince alınmaktadır. Tapu alım harcı olarak rayiç bedel (belediye tarafından belirlenen) üzerinden yürürlükte olan harç oranına göre tahakkuk etmektedir. Fatura bedeliniz rayiç bedelden yüksek ise fatura bedeliniz üzerinden aynı şartlar dahilinde tahakkuk edilecektir.
8. Tapumu aldıktan sonra emlak vergimi nasıl ödeyeceğim?
Tapu senedi ve kimliğiniz ile ilgili belediyenin emlak servisine müracaat etmeniz yeterli olup, emlak vergisi ödemeniz tapuyu aldığınız seneyi takip eden yıldan başlayacaktır.
9. Tapumu başkası teslim alabilir mi?
Tapunuzu yetkili vekiliniz teslim alabilir.
10. Konut tapuları ne zaman verilmektedir?
Tapuların kat ittifaklı ve kat mülkiyetli olarak hak sahiplerine verilme tarihleri KİPTAŞ tarafından belirlenmektedir.