02.09.2021

KİPTAŞ Entegre Yönetim Sistemini Kurdu

KİPTAŞ, yürüttüğü proje faaliyetlerinin başarısının, uygulayacağı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda birinci derecede önem taşıdığının bilinci ile sunduğu hizmetlerin Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uygun sürdürülmesi amacıyla Entegre Yönetim Sistemi’ni kurdu. Bu sistem ile kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konularındaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda KİPTAŞ , müşteri odaklı yaklaşımı ile “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, çevreye olan duyarlılığı ile “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” ve tüm paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliğini daha etkin sağlamak amacıyla “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak, 03.08.2021 tarihi itibariyle Entegre Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazanmıştır.