02.12.2021

KİPTAŞ, “Kağıtsız Ofis” Konseptine Geçti

Son dönemde dijital dönüşüm anlamında birbiri ardına gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasına KİPTAŞ da katıldı. 2021 yılı Kasım ayı itibariyle KİPTAŞ Genel Merkezi bünyesinde Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi uygulamaya alındı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren KİPTAŞ’ta dijital dönüşüm anlamında eksiklikleri tespit ederek, çağın gerektirdiği atılımları birer birer hayata geçirmeye başladık. Bu çerçevede devreye aldığımız yeni Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi  ile KİPTAŞ bünyesinde kağıt bazlı tüm iş süreçlerinin kesintisiz otomasyon ile tam entegre bir dijital ortama dönüşmesini sağladık. Böylelikle önümüzdeki dönemde zaman ve maliyet kayıplarını azaltırken, kalite ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KURT: “İŞ AKIŞLARINDA KESİNTİSİZ OTOMASYONA GEÇTİK”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, yeni sistem ile birlikte KİPTAŞ’ta evrakla yürütülen tüm iş akışlarının kısa sürede otomatik hale geldiğini, karar verme süreçlerinin hızlandığını, işlem kuyrukları ve tamamlanma süresinin kısaldığını, insan hatalarının minimuma indiğini ve kurum içi iletişim kanallarının daha iyi hale geldiğini kaydetti.

Ayrıca, KİPTAŞ departmanlarında bu sistem sayesinde daha ilk günlerden itibaren kağıt, kartuş ve toner tüketiminin ciddi boyutta azaldığını gözlemlediklerini belirten Kurt, KİPTAŞ’ın böylelikle her zaman çok değer verdiği çevrenin korunmasına da önemli bir katkıda bulunduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“EN YEŞİL OFİS” HEDEFİYLE ÇEVRENİN KORUNMASINA KATKI SAĞLANIYOR

Araştırmalara göre bir ton kağıt hamuru üretimi için yaklaşık 18-20 ağaç kesilmektedir. Türkiye'de ise yıllık kağıt ve karton tüketimi yaklaşık 6 milyon tonu bulmaktadır. Kişi başı tüketim ise yılda 70 kilogram civarında gerçekleşmektedir. Her yıl kağıt, karton ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için kişi başı ortalama 7 adet ağaç tüketilmektedir.

Bu rakamlardan hareketle sistemin çevreci yönünün altını çizen ve KİPTAŞ olarak doğayı korumaya karşı duyarlılıklarını vurgulayan Genel Müdür Kurt, “Bildiğiniz üzere KİPTAŞ olarak tüm projelerimizde çevrenin korunmasına ve doğa ile uyumlu konutlar inşa etmeye büyük önem vermekteyiz. Bu yeni sistem ile biz de “enVision - En Yeşil Ofisler” sıralamasında yer aldığımız ve sağladığımız kağıt tasarrufu sayesinde ağaçlarımızı ve doğamızı koruduğumuz için gururluyuz.” diyerek sözlerini tamamladı.