16.02.2023

KİPTAŞ Projeleri Hakkında Teknik Bilgilendirme


KİPTAŞ olarak ürettiğimiz tüm yapılar; ruhsat tarihleri itibarıyla yürürlükte olan TS 500, Bina Deprem Yönetmeliği, İmar Yönetmeliği ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi başta olmak üzere, ilgili tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak hazırlanan projeler doğrultusunda inşa edilmiş ve edilmektedir.

Saha bütününde tüm blokların altında zemin sondajları yapılmış ve laboratuvar incelemeleri neticesinde çıkan Zemin Etüdü Raporlarına göre statik projeler oluşturulmaktadır. Sahada bu projelere göre uygulama yapılmaktadır.

Yapı taşıyıcı sistemi betonarme, yapı malzemeleri TSE standartlarında, temel sistemi radye temeldir.

Temellerin su etkisinden korunması için temel altına ve bodrum perdelerine su yalıtımı yapılmakta, temel çevresine yapılan drenaj sistemi ile yer altı suları ve yüzeysel sular binadan uzaklaştırılmaktadır.

Zemin Etüdü Raporlarına göre gerekli olması halinde, fore kazık, jet grout vb. yöntemlerle, temel altı zemin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.