20.09.2022

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan İlanen Duyurulur.

 

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıdaki belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23.09.2022 Cuma günü saat 11:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılmasına paydaşların aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K. m. 416 hükmü uyarınca ilansız olarak toplantıya çağrılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No: 05630-0221-1800019 

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

 

 

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel

Kurulun onayına sunulması,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4. Dilek, temenniler ve kapanış.