15.02.2021

Silivri 3. Etap Konutları Ve Pendik Yeşilce Aydos Konutlarında Tapular Veriliyor

Silivri 3. Etap Konutları ve Pendik Yeşilce Aydos projelerinde tapu dağıtımına başlandı.

KİPTAŞ tarafından yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslimleri yapılan Silivri 3. Etap Konutları ve Yeşilce Aydos projelerinde kat mülkiyetleri kurulmuş olup, tapu devir aşamasına gelinmiştir. 

Bu kapsamda, hak sahiplerinin aşağıda yazılı hususları yerine getirerek KİPTAŞ’a müracaat etmeleri durumunda ilgili bağımsız bölüme ait tapu devir işlemleri gerçekleştirilecektir. 

1.  Bahse konu projemizde taşınmazı bulunan müşterilerimizin tapu müracaatı yapabilmeleri için sahibi bulundukları konutun/işyerinin KİPTAŞ’a geçmiş veya devam eden dönemlerden hiçbir şekilde borcu veya ödemesi bulunmaması gerekmektedir. 

2. KİPTAŞ kayıtlarında bağımsız bölüme isabet eden hak üzerine üçüncü şahıslar tarafından konulmuş herhangi bir takyidat (haciz, tedbir, beyan, şerh ve sair) bulunmaması gerekmektedir.

3. Kredi borcu devam eden ve tapusunu almak isteyen müşterilerin ilgili bankasından ipotek evraklarını tedarik ederek diğer evraklarla birlikte müracaat edecektir.